Dr Faustus

Umberto Eko, IME RUZE
Umberto Eko, IME RUZE
Umberto Eko, IME RUŽE Kada je Tomas Man ustvrdio da dobar pisac mora da piše i za glupog itaoca, nije time mislio da kaže da su njegovi itaoci glupi ljudi, nego da jedno književno delo iji se aluzivni spektar oslanja na mnoge druge tekstove mora da se obraa i onim itaocima kojima ti drugi tekstovi nisu poznati. Jedan postmoderni roman kao što je Ime ruže Umberta Eka živi od starih tekstova, prepun je intertekstualnih odjeka i preplitanja zna enja koja predstavljaju intelektualni izazov, je