WASTONG PAGTUTUOS NG GASTOS AT KITA SA PINAGBILHANG PRODUKTO

PORMULA:

Total na halaga ng nagbilhang produkto - Total na halaga ng gastos sa pagtatanim =
NETONG KITA SA PAGTATANIM NG PRODUKTO




HALIMBAWA:

Naritoangpayaknatalaan ng puhunan , ginastos at kita / tubo
Talaan ng gastusin
Halaga ng panamin 3,000
Halaga ng pataba , pamataykulisap at peste 1,500
Bayadsaserbisyo o paglilingkod 1,500
Iba pang gastusin 600
Php 6,600
Halaga ng pinagbilhan
93 pirasong kalabasa 4,720
85 pirasong patola 4,250
70 pirasong upo 2,800
Php 11,700


Halaga ng pinagbilihan 11,700
Halaga ng gastusin 6,600
NETONG Kita at tubo Php 5,100


PAGSASANAY: Basahin ang problema at ipakita ang solusyon sa mga sagot sa tanong.

Sa ginanap na Plant Festival, nakabenta si Lila ng dalawang bonsai na nagkakahalaga ng P1,500 bawat isa; isang dosenang calla lily na nagkakahalaga nang P250 bawat piraso at isang pasong orchids na may kabuuang halaga na P350. Pagkatapos ng Festival, nalaman niya na gumastos pala siya nang P500 para sa abono; P450 para sa renta sa booth; at P1,000 sa iba pa niyang kailangan sa pagbebenta.


Magkano ang lahat ng kanyang nagastos?







A. Magkano ang nabenta niyang bonsai? _____


B. Magkano ang nabenta niyang calla lily?______


C. Magkano ang nabenta niyang orchids?________

D. Magkano ang total niyang nabentang produkto? _______

Magkano ang kanyang Netong Tubo o Kita? ______

PAGSASANAY: Basahin ang problema at ipakita ang solusyon sa mga sagot sa tanong.

Sa ginanap na Plant Festival, nakabenta si Lila ng dalawang bonsai na nagkakahalaga ng P1,500 bawat isa; isang dosenang calla lily na nagkakahalaga nang P250 bawat piraso at isang pasong orchids na may kabuuang halaga na P350. Pagkatapos ng Festival, nalaman niya na gumastos pala siya nang P500 para sa abono; P450 para sa renta sa booth; at P1,000 sa iba pa niyang kailangan sa pagbebenta.


Magkano ang lahat ng kanyang nagastos?







A. Magkano ang nabenta niyang bonsai? _____


B. Magkano ang nabenta niyang calla lily?______


C. Magkano ang nabenta niyang orchids?________

D. Magkano ang total niyang nabentang produkto? _______

Magkano ang kanyang Netong Tubo o Kita? ______